MĀLAWAINA
       
     
ALOHA I KA LEWA
       
     
NĀ KAO LELE I LALO KA MAHINA
       
     
MĀLAWAINA
       
     
MĀLAWAINA

Vineyard

Makiki, Hawai`i

ALOHA I KA LEWA
       
     
ALOHA I KA LEWA

Love Is In The Air

Waikikī, Hawai`i

NĀ KAO LELE I LALO KA MAHINA
       
     
NĀ KAO LELE I LALO KA MAHINA

Fireworks Under the Moon

Waikikī, Hawai`i